Privacybeleid

Privacy statement

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. De Kasteelhoeve houdt zich daarbij aan de eisen die de AVG stelt. Op de website van de Kasteelhoeve worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. De Kasteelhoeve kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere geselecteerde partners van de Kasteelhoeve wanneer u zich inschrijft voor een service of dienst. Door u aan te melden geeft u de Kasteelhoeve toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van de nieuwste aanbiedingen. U zult altijd een hyperlink onderaan het bericht vinden om u af te melden. Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@kasteelhoeve.nl


Disclaimer

De Kasteelhoeve besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan de Kasteelhoeve niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan de Kasteelhoeve dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. De Kasteelhoeve verstrekt door middel van haar website alleen die producten welke zij zelf aanbiedt. De Kasteelhoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel de Kasteelhoeve alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. De inhoud van deze website met de daarbij getoonde afbeeldingen mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Rechten zijn aan deze informatie niet te ontlenen. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Kasteelhoeve.